Su Abone İşlemleri

YENİ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?


  • Dilekçe
  • Abone binasına ait Deprem Sigortası (DASK)
  • Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) ve fotokopisi
  • Tapu ve kimlik aslı ve fotokopisi
  • İkametgah İlmühaberi

Abone ücreti, keşif memurluğunca yerinde tespit yapıldıktan sonra bağlanacak suyun şebekeye olan mesafesi, çapı vb. özelliklerine bakılarak saptanır. Aboneler, bağlanacak su sayacını belediyenin kabul ettiği standartlara uygun olarak piyasadan temin edecektir.

Abone olunduktan sonra en kısa süre içinde su bağlanır.
BOZUK SAYAÇLAR NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Abonelerin belediyelere yazılı müracaatları halinde sayaç değiştirme bülteni düzenlenir. Bozuk olan sayaç değiştirilir. Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için geriye dönük kıyas tahakkukları yapılarak ödeme miktarı belirlenir.

FATURA YÜKSEK GELİRSE NEREYE NASIL BAŞVURULUR?
Öncelikle, başvuru belediyeye yapılır. Kontrol sonucunda sayacı bozuk çıkan abone, fatura bedelini itiraz öncesinde yatırmış ise ödemiş olduğu meblağ bilgisayara "abone alacağı" olarak kaydedilip müteakip ödemelerinden otomatik olarak düşülür ya da nakden ödenir.

GEÇİCİ AÇMA-KAPAMA İŞLEMİ İÇİN NE YAPILIR?
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da işyeri ile ilgili olarak geçici açma-kapama işlemi yaptırılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için o abonelik üzerinde herhangi bir borç bulunmaması gerekmektedir. Abone sayacı belediye ekiplerince sökülür ve peşin açma-kapama ücreti alınır. Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası çıkarılmaz.

ABONELİĞİN İPTALİ İÇİN NE YAPILABİLİR?
Aboneliğin iptali istendiğinde belediyeye dilekçe ile başvurulmalıdır. Varsa, geriye dönük borçların tamamı ödenmelidir. Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı iade edilerek, işlem tamamlanır.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN NE YAPILABİLİR?
Abone dilekçe, kimlik fotokopisi, deprem sigortası, tapu veya ikametgâh ilmühaberi ile birlikte başvurulmalıdır. Tahakkuk ve tahsilat borçları ödendikten sonra teminat ve işlem ücreti alınarak istenilen yeni isme abonelik sözleşmesi düzenlenebilmektedir.

SU AÇMA İŞLEMİ TEKRAR NASIL YAPILIR?
Dilekçe ile söktürülen veya kestirilen sayacın tekrar bağlanması istendiğinde başvuru yapılarak, su açma işlemi yapılır.
Borcundan dolayı sayacı sökülen veya suyu kesilen abone, ödeme yapınca sayacı yeniden takılarak suyu açılır.

ÇOK SAYAÇTAN TEK SAYACA GEÇMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?
Her daireye ait bulunan sayaçları söktürerek hidroforla ortak su kullanmak ve aboneliği tek sayaçtan devam ettirmek istendiğinde, apartman genel kurulu kararı ile birlikte işlem için başvuru yapılır.

TEK SAYAÇTAN ÇOK SAYACA GEÇMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanan yerlerde her dairenin ayrı ayrı abone olmayı istemesi durumunda apartman genel kurulunda alınan kararın ardından belediyeye müracaat yapılır.
Sarıyahşi 'yi İzle